Toppmeny

Smyckesbutiker ska kontrolleras för farliga ämnen i lågprissmycken

Giftiga smyckenKemikalieinspektionen (KemI) ska under 2014 i samråd med Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och ett antal kommuner i Sverige genomföra ett nationellt tillsynsprojekt vad gäller smycken och olika farliga ämnen de kan innehålla. Några exempel är smycken som kan avge bly, nickel och kadmium.

På flera håll i världen har blyhaltiga smycken orsakat akuta förgiftningsfall bland barn, även med dödlig utgång. För några år sedan avslöjades att tre av fyra lågprissmycken innehöll mycket höga halter av bly, trots löften från smyckesbutikerna att ta bort de giftiga produkterna ur sortimentet.

I och med miljötillsynsförordningen har kommunerna idag ett tydligare ansvar för varutillsyn. Alla kommuner kan delta i detta tillsynsprojekt som bland annat innebär att smyckesbutiker och andra företag som säljer smycken ska kontrolleras och inspekteras med stöd av material från KemI.

Projektet startar med upptaktsdagar som hålls vid fyra olika tidpunkter:

  • Umeå – 22 januari 2014
  • Stockholm – 24 januari 2014
  • Göteborg – 28 januari 2014
  • Malmö – 29 januari 2014

Läs mer här…