Toppmeny

Diamanter

 • Ska du gifta eller förlova dig snart?
 • Vill du lyxblinga dig själv med en gnistrande diamant för att imponera på dina vänner?
 • Vill du veta vad som gör vissa diamanter mer värdefulla än andra?
 • Vill du veta vad du ska tänka på innan du köper diamanter?

Då måste du läsa vår diamantguide!

Hur diamanter värderas

Diamanter

Att köpa en diamant är för de flesta en av de större enskilda investeringar man gör i livet, men vad är det som avgör värdet på diamanter och hur kan du se om en diamant är äkta?

Det och mycket annat kommer vi förklara lite närmare för dig i följande avsnitt.

De fyra C:na – Cut, Colour, Clarity & Carat

På engelska brukar man tala om ”the four C’s – Cut, Color, Clarity och Carat” när man talar om diamanters värde. På svenska kan man översätta det till slipning, färg, renhet och vikt.

Cut – Slipning – Den viktigaste faktorn som avgör värdet och som ger diamanten dess gnista

Slipningen är en diamant viktigaste kännetecken och har den största samlade påverkan på en diamant skönhet. Den bestämmer vad vi vanligtvis tänker på som gnista, eller ”bling-faktorn”.

En diamant slipningsgrad är ett objektivt mått på en diamants ljusprestanda, eller vad vi vanligtvis tänker på som gnistan. När en diamant är skuren med rätt proportioner, reflekteras ljuset tillbaka genom toppen av diamanten. Om den slipas för grunt läcker ljus ut från botten och om den slipas för djupt läcker ljus ut från sidan.

 • Perfekt slipning: Bara 3% av alla diamanter har denna kvalitet i slipningen. Denna slipning återspeglar nästan allt ljus som kommer in i diamanten. Ett utsökt och sällsynt snitt.
 • Mycket bra slipning: Ca 15% av alla diamanter har denna kvalitet i slipningen. Den reflekterar nästan lika mycket ljus som en perfekt snitt, men för ett lägre pris.
 • Bra slipning: 25% av alla diamanter når denna kvalitetsgrad. Den reflekterar större delen av det ljus som kommer in i diamanten. Diamanter med denna slipning är mycket billigare än de med mycket bra slipning.
 • Hygglig slipning: Ca 35% av diamanterna kommer upp i denna slipkvalitet. Detta är fortfarande en kvalitetsdiamant, men den blir inte lika lysande som en med bra slipning.
 • Dålig slipning: Diamanter med denna slipning är generellt så djupa och smala eller grunda och breda att de förlorar det mesta av ljuset genom sidorna och botten.

Colour – Färg – Den näst viktigaste faktorn som avgör värdet

I en diamant yttrar sig färg som en svagt gulaktig färg. Ju mindre färg en diamant har, desto högre är dess betyg och därmed värde. Det nuvarande prisrekordet för en vit diamant är ca 184 miljoner kronor.

Efter slipning anses allmänt färgen vara den näst viktigaste egenskapen när man väljer en diamant. Detta beror på att det mänskliga ögat tenderar att detektera en diamants gnista först, och därefter färgen.

I tabellen nedan kan du se de olika färgbetygsgraderna för diamanter:

Internationell term Skandinavisk term Förkortning Beskrivning
D-E River R Mycket sällsynt vit. Den högsta färgkvalité som finns på diamanten
F-G Top Wesselton TW Sällsynt vit
H Wesselton W Vit
I (Com) Top Crystal TCr Mycket lätt tonad vit.
J (Com) Crystal Cr Lätt tonad vit
K (Com)-L Top Cape TCa Tonad vit
M-N Cape Ca Lätt gulaktig
O-R Light Yellow LY Lätt gult
S-Z Yellow Y Gult

Clarity – Renhet – Vilka föroreningar finns i diamanten?

Renhet klassificeras enligt följande skala, efter analys av erfaren diamantgraderare med en lupp med 10 ggrs förstoring:

Förkortning Beskrivning
LC Loupe clean, luppren. (Fri från inneslutningar)
VVS Very very small inclusions. (Väldigt, väldigt små inneslutningar)
VS Very small inclusions. (Väldigt små inneslutningar)
SI Small inclusions. (Små inneslutningar)
I Inclusions. (Inneslutningar, synliga för blotta ögat)

Carat – Vikt

Carat är en massenhet för diamanter, ädelstenar och pärlor. Ordet kommer från grekiskans κερατιον (via arabiskans qirat) vilket bokstavligen betyder litet horn.

Ordet var även en benämning på Johannesbrödsträdets frukter som tidigare användes som viktmått vid handel där kärnorna från dessa frukter hade en vikt på ca. 0,2 gram.

En metrisk carat motsvarar 200 milligram (0,2 gram). Den internationella stavningen carat används omväxlande med karat på svenska, detta för att undvika förväxling med renhetsmåttet karat som används vid värdering av guld.

Definitionen av den metriska karaten antogs år 1907 vid den fjärde Allmänna konferensen för vikt och mått. ANSI X.12 EDI-förkortningen för carat är CD.

Diamantcertifikat

Ett diamantcertifikat är en oberoende kvalitetsbedömning från en tredje part angående de diamanter du köpt. Du bör kräva att få ett sådant när du köper lösa diamanter eller smycken med diamanter i.

Internationellt ackrediterade diamantcertifikat utfärdas vanligtvis endast för diamanter över 0,30 – 0,50 carat.

Några utfärdare av diamantcertifikat du kan lita på listar vi nedan:

GIA och AGS är de diamantcertifieringsorganisationer som är mest strikta i sin bedömning av diamanter, men diamantcertifikat från de övriga tre certifieringsorganisationerna (HRD, EGL och IGI) är fullt godtagbara.

Några exempel på diamantcertifikat:

Att tänka på innan du köper diamanter

Diamanter utvinns ofta i områden med politisk instabilitet, våld och med metoder som strider mot mänskliga rättigheter. Det är viktigt att tänka på vilka mänskliga kostnader den diamant du köper är förknippad med.

Konfliktfria diamanter enligt Kimberleyprocessen

Kimberleyprocessen (The Kimberly Certification Scheme – KPCS) inrättades 2003 för att förhindra konfliktdiamanter från att nå de globala marknaderna. Konfliktdiamanter definieras som diamanter som finansierar rebellrörelser mot erkända regeringar.

Är Kimberleyprocessen tillräcklig?

Kimberleyprocessen förhindrar inte diamanter som är behäftade med våld, kränkningar av mänskliga rättigheter, fattigdom och miljöförstöring att nå de globala marknaderna.

Många juvelbutiker har utökat sina garantier till fler områden som att de ej kommer från områden där utvinningen bryter mot mänskliga rättigheter eller att utvinningen sker på ett miljövänligt sätt, m.m.

Se gärna till att den butik du handlar hos, förutom att diamanterna är konfliktfria enligt Kimberleyprocessen, även garanterar att utvinningen av diamanterna inte har någon koppling till miljöförstöring, brott mot de mänskliga rättigheterna, våld eller andra typer av brott.

Världsberömda diamanter

Det finns många berömda diamanter och vi listar här ett urval av dessa.

Cullinan I

Cullinan-diamanten

Cullinan-diamanten, Cullinan I, är världens största diamant på 530.20 karat.

Cullinan I eller Afrikas stjärna (Great Star of Africa), är världens största diamant på 530,20 karat, motsvarande 106 gram.

Cullinan I är en av 104 andra stenar som slipats från Cullinan-stenen, den största rådiamant man någonsin funnit, och vägde inte mindre än 3106,75 karat.

Cullinan-diamanten är döpt efter Sir Thomas Cullinan, ägaren av diamantgruvan i Sydafrika där diamanten hittades den 26 januari 1905.

Cullinan I sitter infattad i den brittiska regentens spira, kallad Spiran med korset, medan resten av de 7 större och de 96 mindre stenarna senare presenteras för drottning Mary den 28 juni 1910.

Cullinan II

Brittiska imperiekronan

Den brittiska imperiekronan, med Cullinan II och under den, Svarte prinsens rubin i fronten.

Cullinan II är den näst största av de diamanter som skurits ut ur Cullinan-diamanten och kallas även ”Lesser Star of Africa”.

Cullinan II väger 317,40 karat (63,48 gram) och sitter monterad i imperiekronans kronring, under Svarte prinsens rubin.

Imperiekronan tillverkades ursprungligen för drottning Victorias kröning år 1838. Den gjordes senare om för kung George VI år 1937.

Liksom Cullinan I, kan Cullinan II avlägsnas från sin infattning och bäras separat, även om detta har gjorts väldigt sällan. Drottning Mary bar Cullinan I och Cullinan II separat flera gånger.

Tiffany

Tiffany-diamanten

Tiffany-diamanten på 128,51 karat (25,70 g) köptes 1879 av juvelerarfirman Tiffany’s i New York, därav dess namn.

Tiffany-diamanten hittades 1878 i Kimberley-gruvan i Sydafrika.

Rådiamanten hade en vikt på 287,42 karat (57,48 gram) och den slipade diamanten med 90 fasetter har en vikt på 128,51 karat eller 25,70 gram.

Diamanten köptes 1879 för $18,000 av juvelerarfirman Tiffany i New York, därav dess namn.

Diamanten är känd för att ha burits av endast två kvinnor under sin livstid.

Den bars 1957 av Mrs Sheldon Whitehouse på eventet Tiffany Ball som hölls i Newport, Rhode Island, för tillfället monterad i ett halsband av vita diamanter.

Den andra person som burit på Tiffany-diamanten är Audrey Hepburn i PR-fotografier för frukost på Tiffany 1961.

Hope – Den förbannade diamanten

Hope - Den förbannade diamanten

Hope – Den förbannade diamanten

Hope-diamanten som väger 45,52 karat (9,10 gram) är ökänd för ryktet att ha en förbannelse över sig.

Den har beskrivits som ”den mest berömda diamanten i världen”.

Ryktet om förbannelsen verkar härstamma från en rad artiklar om diamanten under tidigt 1900-tal.

Här följer några historiska händelser för diamantens ägare som artiklarna tagit upp, men som aldrig har bekräftats:

 • Jacques Colet köpte diamanten från Simon Frankel och begick självmord.
 • Prins Ivan Kanitovski köpte den från Colet men dödades av ryska revolutionärer.
 • Kanitovski lånade den till Mademoiselle Ladue som blev mördad av sin älskare.
 • Simon Mencharides, som en gång hade sålt det till den turkiska sultanen, kastades från ett stup tillsammans med sin fru och barn.
 • Sultan Hamid gav den till Abu Sabir för att polera den, men Sabir fängslades och torterades sedan.
 • Diamantens väktare Kulub Bey hängdes av en mobb i Turkiet.
 • En turkisk skötare vid namn Hehver Agha hängdes för att ha den i sin ägo.
 • Tavernier, som förde stenen från Indien till Paris ”slets i stycken av vilda hundar i Konstantinopel.”
 • Kung Ludvig gav den till Madame de Montespan som senare övergav honom.
 • Nicholas Fouquet, en ”fransk intendent”, lånade den tillfälligt för att bära den, men blev ”vanärad och dog i fängelse.”
 • En tillfällig bärare, prinsessan de Lamballe, ”slets i stycken av en fransk mob.”
 • Juvelerare William Fals som slipade om stenen ”dog som en ruinerad man.”
 • William Fals son Hendrik stal juvelen från sin far och ”begick senare självmord.”
 • Några år efter Hendriks död ”såldes det till Francis Deaulieu, som dog i misär och armod.”

Hope-diamanten finns numera att beskådas på Smithsonian Natural History Museum i Washington DC.

Koh-i-noor

Koh-i-noor-diamanten

Koh-i-noor på 105,6 karat (21,12 g) kallas även Kuh-e Nur och har tillhört många dynastier genom tiderna. Den är numera infattad i drottning Elizabeths krona och finns att beskåda på Tower of London.

Koh-i-Noor på 105,6 karat (21,12 gram), även kallad Kuh-e Nur, tros ha sitt ursprung i delstaten Andhra Pradesh i Indien tillsammans med sin släkting, Darya-ye Noor, även kallad ”Sea of Light”.

Diamanten har tillhört många dynastier, däribland Kakatiyas, Rajputs, Mughal, Afsharid, Durrani Empires, sikher och brittiska, vilka tog den som krigsbyte gång på gång.

År 1850, blev diamanten konfiskerad från det sikhiska riket av det brittiska Ostindiska kompaniet och blev en del av de brittiska kronjuvelerna när drottning Victoria utropades som härskarinna över Indien 1877.

Diamanten kallades traditionellt ”Kuh-e nur” under 1700-talet. Diamanten är infattad i drottning Elizabeths krona och finns att beskåda på Tower of London.