Här följer vårt sömnpiller – juridisk information om vår webbtjänst LyxBling.se. Om du har svårt att sova, skriv ut denna sida, ta fram den när du ska sova, lägg dig ner i sängen med huvudet på huvudkudden och försök läsa igenom hela detta dokument. Högst sannolikt kommer du inte längre än hälften innan du somnat.

Integritetspolicy

För oss på LyxBling.se är din integritet extremt viktig. Den data som den här tjänsten tar hand om kan vara väldigt känslig, och vi gör allt vi kan för att ingen annan ska komma åt din information.

LyxBling.se driver tjänsten LyxBling.se (tjänsten). Det är vår policy att respektera din integritet rörande all information vi eventuellt samlar under driften av våra websidor.

Besökare

Liksom många andra webbsidor samlar LyxBling.se information om sina besökare som inte är personligt identifierande information. Information vi samlar är av typen som vilka webbläsare besökarna använder, vilken sida som besökaren kommer ifrån och datum och tid för varje sidvisning.

LyxBling.ses syfte med att samla in den här typen av information är för att bättre förstå hur LyxBling.ses besökare använder deras webbsidor. Det är möjligt att LyxBling.se kan släppa data som inte är personligt identifierande information i aggregerad form för att exempelvis visa trender i användandet av deras webbsidor.

Insamlande av personligt identifierande information

Vissa besökare till LyxBling.ses webbsidor väljer att interagera med LyxBling.se på ett sätt som kräver att LyxBling.se samlar in personligt identifierande information. Vilken information LyxBling.se samlar in beror på vilken typ av interaktion det är.

LyxBling.se ger inte ut någon personligt identifierande information utöver på det sätt som beskrivs nedan. Besökare kan alltid avstå från att ange personligt identifierande information, med begränsningen att de då kanske inte kan interagera med vissa delar av webbsidorna.

Aggregerad statistik

LyxBling.se kan samla statistik om beteenden hos besökarna på våra webbsidor. Detta kan göras för att visa på vad som är mest populärt på sidan och på så sätt göra tjänsten lättare att navigera. Den här informationen kan komma att visas publikt eller ges ut till andra. LyxBling.se ger däremot inte ut någon personligt identifierbar information utöver på det sätt som beskrivs nedan.

Skydd av personligt identifierbar information

LyxBling.se ger endast ut potentiellt personligt identifierbar information och personligt identifierbar information till LyxBling.ses anställda eller anknytna organisationer som

  1. behöver veta den informationen för att behandla den åt LyxBling.se eller för att tillhandahålla tjänster tillgängliga på LyxBling.ses webbsidor.
  2. har gått med på att inte ge ut denna information till någon annan.

LyxBling.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personlig identifierbar information eller personligt identifierbar information till någon annan. LyxBling.se vidtar alla rimliga åtgärder nödvändiga för att skydda mot otillåten tillgång, användning, ändring eller borttagning av potentiellt personlig identifierbar information och personligt identifierbar information.

Förändringar i integritetspolicyn

Även om de flesta ändringar troligtvis kommer att vara små kan LyxBling.se komma att ändra på integritetspolicyn. LyxBling.se uppmanar sina besökare att periodvis se tillbaka på den här sidan efter möjliga förändringar. Din fortsatta användning av den här sidan efter förändringar i integritetspolicyn utgör ditt accepterande av en sådan förändring.

Den här integritetspolicyn är baserad på Automattics integritetspolicy och är licenserad under Creative Commons Sharealike.

Användarvillkor

Genom att gå in på och nyttja denna webbtjänst anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter ”Användarvillkor”. Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren. Informationen finns tillgänglig för alla användare och varje användare anses därför ha tagit del av den.

Denna webbtjänst tillhandahålls på basis av och i ”befintligt skick” eller ”så som den är”. Denna webbtjänst ger inga uttryckliga eller antydda utfästelser eller garantier av något slag beträffande skötseln av webbtjänsten, den information, det innehåll, material eller tjänster som finns på webbtjänsten. Så långt lagen tillåter friskriver sig denna webbtjänst från alla uttryckliga eller antydda garantier, inklusive, men inte begränsat till, antydda garantier beträffande säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

Innehållet på denna webbtjänst får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från denna webbtjänst. Om delar av innehållet citeras skall källan anges.

Webbtjänsten innehåller länkar till andra tjänster än denna webbtjänst. Denna webbtjänst ansvarar inte för innehållet i, tillgängligheten till eller korrektheten av tjänsterna som utomstående aktörer erbjuder. Det ovan nämnda gäller även ägande- och upphovsrätter.

Denna webbtjänst ansvarar inte för skador förorsakade av att webbtjänsten olagligt har ändrats. Denna webbtjänst ansvarar inte heller för kostnader, förlust eller annan skada som orsakas vid användning av webbtjänsten och inte heller för förlust av användningsmöjlighet eller data i samband med användning av denna tjänst.

Kommentarer

Varje enskild författare ansvarar för sina kommentarer. Du är själv ansvarig för vad Du skriver och tar allt ansvar för eventuella konsekvenser om Du bryter mot svensk lag. Vi förbehåller oss rätten att när som helst radera kommentar eller spärra användare från att använda denna tjänst om vi finner det nödvändigt. Om Du lämnar kommentar till artikel eller lämnar bidrag till vår webbtjänst medger Du automatiskt att vi utan någon ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra via denna tjänst. Om du anser att en kommentar är tveksam ber vi dig ta kontakt med oss. Observera att vi loggar IP-nummer på alla som skriver kommentarer.

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras inom denna webbtjänst elektroniska tjänst är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av denna webbtjänst.

All otillåten användning av material på denna webbplats kommer automatisk rapporteras in till Borg-kollektivet, och vi tar inget ansvar för följderna av eventuell asimilering i deras kollektiv.

Ändringar av användarvillkor

Denna webbtjänst förbehåller sig rätten att modifiera och korrigera Användarvillkoren vid godtycklig tidpunkt genom att publicera de reviderade villkoren på denna webbtjänst. Förändringarna kommer bara att gälla den information denna webbtjänst insamlar efter det att förändringarna i villkoren har trätt i kraft om denna webbtjänst inte uttryckligen anger annat.

Användningsvillkoren, inklusive alla dokument som hänvisas till häri, utgör hela överenskommelsen mellan dig och denna webbtjänst och ersätter alla tidigare uttalanden eller framställanden. Du samtycker till att vara bunden till dessa Användarvillkor genom att använda denna webbtjänst. Ovanstående Användningsvillkor kan komma att ändras.

Om cookies – Virtuella kakor

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Denna webbtjänst använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder denna webbtjänst cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Är cookies farliga?

Nej, cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och de flesta webbläsare tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?

Ja, för att inte tillåta cookies gör du så här:

Internet Explorer

Välj Verktyg / Internetalternativ och sätt inställningar för cookies. Här kan du välja själv i vilken utsträckning du vill tillåta cookies.

Firefox

Välj Verktyg / Inställningar / Sekretess och sätt inställningar för cookies. Här kan du välja själv i vilken utsträckning du vill tillåta cookies.

Safari

Välj Redigera / Inställningar / Säkerhet. Här sätter du inställningarna för cookies.

Opera

Välj Verktyg / Inställningar / Avancerat / Cookies och sätt inställningarna för cookies.

Frågor och kommentarer

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, användarvillkor eller virtuella kakor är du välkommen att kontakta oss via kontakt-sidan.

Hela denna sida om juridisk information är licenserad under Creative Commons Sharealike.

Leave your comment